Intrum to lider rynku zarządzania wierzytelnościami. Misją firmy jest wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce. Realizuje swój cel poprzez pomaganie jednostkom w wychodzeniu z długów i odzyskiwaniu kontroli nad finansami osobistymi. Pomaga także firmom w zachowywaniu płynności finansowej, odzyskując należne im pieniądze od niepłacących na czas klientów. Działania Intrum przyczyniają się do „walki” z zatorami płatniczymi, które są jednym z głównych problemów polskiej gospodarki. Intrum w Polsce należy do między narodowej Grupy Intrum, globnalnego lidera windykacji, który działa w 25 krajach Europy, zatrudnia 10 tys. pracowników, obsługuje przeszło 80 tys. klientów i kontaktuje się codziennie z 250 tys. osób zadłużonych.

Jaka jest potrzeba biznesowa klienta?

Celem działań Visibly dla Intrum jest wsparcie widoczności marki w kanale online na frazy kluczowe związane bezpośrednio z działalnością firm windykacyjnych, tematami dotyczącymi odzyskiwania należności i skupionymi wokół zadłużenia firm oraz konsumentów.

Wspomniane obszary tematyczne są kluczowe, ponieważ dla Intrum jak dla wielu innych podmiotów z sektora zarządzania należnościami w Polsce, niezwykle ważne jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat działań firm windykacyjnych. Wynika to z faktu że windykacja w naszym kraju posiada negatywny wizerunek, co jest przede wszystkim związane z brakiem wiedzy na temat tego, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają windykatorzy, jaką pomoc oferują zadłużonym jednostkom i firmom. W dodatku, marki działające we wspomnianym segmencie rynku finansowego spotykają się z dużą konkurencją ze strony firm zajmujących się antywindykacją. Te z kolei przekazując nierzetelne informacje na temat możliwości pozbycia się długów, stanowią zagrożenie dla osób zadłużonych i nie pomogą im polepszyć sytuacji, w której się znalazły.

Kolejnym, istotnym celem podejmowanych działań, jest docieranie z wiedzą z obszaru finansów osobistych do konsumentów, która pozwoli im podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące pieniędzy i uniknąć nadmiernego zadłużania się.

Nasze rozwiązanie

W kanale online funkcjonuje wiele treści, które w nieprawdziwy sposób przedstawiają działania firm windykacyjnych czy wiadomości, które w nierzetelny sposób radzą, jak można pozbyć się zadłużenia. Jednocześnie brakuje informacji, które tłumaczą konsekwencje niespłacania zobowiązań finansowych. W związku z tym, uruchamiając pilotażowo nasze narzędzie dla Intrum, przeprowadziliśmy autorską analizę fraz kluczowych i wyłoniliśmy te, które zapewniają uplasowanie treści promujących przekaz zgodny z misją i celami biznesowymi marki wysoko w wynikach wyszukiwania Top 10 Google.

Wyselekcjonowane frazy kluczowe dotyczyły m.in. kwestii związanych ze znaczeniem roli, jaką w społeczeństwie odgrywają firmy windykacyjne, działaniami podejmowanymi na co dzień przez windykatorów, a także nawiązywały bezpośrednio tematu powstawania długu i opóźnionych płatności.

Jakie efekty osiągnęliśmy

Przygotowując dedykowane materiały prasowe, uzyskaliśmy:

• bazę blisko 1 200 aktywnych publikacji w portalach branżowych (finanse osobiste, finanse firm), poradnikowych, gospodarczo-biznesowych i ogólnoinformacyjnych, które mają duży potencjał, jeżeli chodzi o pozycjonowanie w wyszukiwaniach Google,

• uplasowanie marki klienta w TOP10 Google na wyższych pozycjach, niż plasują się teksty konkurencji,

• 35 pozycji w TOP10 Google dla wybranych fraz kluczowych w okresie 1.05-1.08

Poniżej wybrane frazy i pozycje, jakie zajęły w Top 10 Google:

·       pismo windykacyjne – pozycje 3-7

·       obowiązki komornika – pozycje 5-8

·       updek firmy – pozycje 5-8

·       firmy w upadłości – pozycje 7-10

·       spadek z długami – pozycje 1-5

·       co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci – 1 pozycja

·       dziedziczenie długów po rodzicach – pozycje 8-9

·       zrzeczenie się spadku a długi – pozycje 7-10

Przykład 1. dotyczy frazy „spadek z długami”:

Na poniższym screenie, prezentującym wyniki wyszukiwania dla frazy „spadek z długami” widać, że publikacja plasująca Intrum, zajmuje 1. miejsce, przed publikacjami konkurencji (miejsce 8.):

 

Fraza: spadek z długami

Na wykresie widać ruchy artykułu w Top 10 dla przykładowej monitorowanej frazy kluczowej, w wynikach wyszukiwania Google, w wybranych dniach, w okresie 1.06-1.08.

Na kolejnym przykładzie pokazującym tym razem wyniki wyszukiwania dla frazy „co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci” widać, że publikacja plasująca Intrum, zajmuje 1. miejsce, przed publikacjami konkurencji (miejsca 2., 3., 8., 9.):

Fraza: co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci

Na wykresie widać ruchy artykułu w Top 10 dla przykładowej monitorowanej frazy kluczowej, w wynikach wyszukiwania Google, w wybranych dniach, w okresie 1.06-1.08.

Analogiczny mechanizm działania został wdrożony w przypadku pozostałych, wyselekcjonowanych fraz, spełniając przy tym cel uplasowania marki w Top 10 Google na frazy związane z działalnością firm windykacyjnych i windykatorów oraz porad z zakresu finansów osobistych – kwestia zadłużania się i wyjścia z problemów finansowych.